OSTRZEŻENIE

WCZK w Katowicach informuje, że IMGW-PIB Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz Hydrologicznych w Poznaniu wydało ostrzeżenie hydrologiczne nr O:101 z dnia 09.07.2021 r. dot. zjawiska: gwałtowne wzrosty stanów wody. Stopień zagrożenia: 1. Obszar: zlewnia górnej Warty i jej dopływów.