Sportowa rywalizacja w Garnku

II Powiatowy Bieg po Zdrowie to ważne wydarzenie. Bardzo dobrze, że takie inicjatywy są kontynuowane. Promocja aktywności fizycznej w tak przystępnej formie stanowi znaczący wkład w ochronę zdrowia publicznego, zaszczepione dziś wśród dzieci i młodzieży prawidłowe postawy, pobudzenie poczucia potrzeby realizowania czasu wolnego w sposób aktywny stanowi ważne działanie prewencyjne względem chorób cywilizacyjnych. Serdecznie gratuluję Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu - Akademia Sportu w Garnku wraz z Panią Katarzyną Bartnik na czele świetnej organizacji imprezy. Wierzę, że za rok spotkamy się w trakcie III edycji Biegu jeszcze liczniej, a przede wszystkim już w znacznie bezpieczniejszym czasie, wolnym od  pandemii- komentuje wice Starosta Częstochowski Jan Miarzyński

 

 


10 października w miejscowości Garnek gm. Kłomnice odbył się II Powiatowy Bieg po Zdrowie organizowany przez UKS -Akademia Sportu w Granku. W wydarzeniu udział wzięło blisko 180 osób. Ogromnie cieszący jest fakt, że na terenie Powiatu Częstochowskiego podejmowane są inicjatywy o tak ważnym znaczeniu społecznym. Już druga edycja Powiatowego Biegu po Zdrowie najlepiej dowodzi potrzeby realizacji tego typu działań. Kontynuacja wydarzenia stanowi znaczący wkład w promocję zdrowia oraz popularyzację aktywnego trybu życia wśród mieszkańców naszego Powiatu. Dużym sukcesem organizatorów Biegu po Zdrowie jest wykreowanie przestrzeni, w której odnaleźć może się każdy bez względu na poziom zaawansowania sportowego. Bardzo ważne jest także kierowanie oferty do najmłodszych, u których właśnie na tym etapie rozwojowym kształtuje się wyobrażenie o sposobie spędzania czasu wolnego. Dzięki takim inicjatywom dzieciom i młodzieży wpajane są prawidłowe postawy, które pozostaną z nimi na całe dorosłe życie.

            Oczywiście całość przedmiotowego wydarzenia odbyła się z zachowaniem szczególnej ostrożności, priorytet stanowiło bezpieczeństwo epidemiologiczne uczestników, którzy zobowiązani byli do bezwzględnego przestrzegania reżimu sanitarnego. Sytuację uprościł również fakt organizacji wydarzenia na przestrzeni otwartej, a także to, że bieganie, jako dyscyplina swoim charakterem nie wymaga dużej kontaktowości pomiędzy uczestnikami.

Powiat Częstochowski aktywnie wspiera rozwój kultury fizycznej. Prowadzi i nadzoruje kluby sportowe wpisane do ewidencji starosty. Współdziała z organizacjami pozarządowymi i instytucjami sportowymi, które funkcjonują na terenie powiatu oraz miasta Częstochowy w zakresie organizowania wydarzeń sportowych i turystycznych. W 2019 roku Powiat Częstochowski współorganizował lub wsparł ponad 100 wydarzeń sportowych o różnym zasięgu, zarówno w ramach profesjonalnego współzawodnictwa jak i obywatelskich inicjatyw tworzących wydarzenia sportowe skierowane do amatorów w bardzo szerokim przedziale wiekowym.

Rok 2020 ze względu na obecną sytuację sanitarno-epidemiologiczną jest dla sportu szczególny. Wydarzenia sportowe, co roku skupiają dużą ilość obserwatorów, także sam sport w znacznej części dyscyplin opiera się o kontaktowość, a jego dynamika i względy praktyczne uniemożliwiają zachowanie zalecanych środków ostrożności. Obecnie obserwujemy zrozumiały spadek ilości imprez sportowych organizowanych corocznie przez różne stowarzyszenia i środowiska, jednak część planowanych wydarzeń, których charakter nie koliduje z możliwością przestrzegania reżimu sanitarnego będzie odbywa się planowo.