Ostrzeżenie o jakości powietrza z dnia 01.10.2020 r. poziom 2

Ostrzeżenie o jakości powietrza poziom 2

Od dnia 01.10.2020 r. od godz. 15:00 prognozowane jest przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM 10, może objąć całe województwo śląskie szczególnie część północną, jakość powietrza może być zła.