Maseczki dla pogotowia

8 maja przed gmachem Starostwa Powiatowego w Częstochowie Wicestarosta Częstochowski Jan Miarzyński wraz z Sekretarzem Powiatu Henrykiem Soblem przekazali na rzecz pogotowia ratunkowego w Częstochowie środki ochrony osobistej dla ratowników w postaci maseczek ochronnych. Warto zaznaczyć, że przekazane maseczki wyprodukowane zostały przez nasze szkoły, Zespół Szkół w Koniecpolu oraz Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej. Członek Zarządu Adam Morzyk dostarczył osobiście gotowe pakiety maseczek do fili pogotowia ratunkowego w Poczesnej. 

Każdego dnia Zarząd Powiatu Częstochowskiego monitoruje sytuację sanitarną na terenie wszystkich 16 gmin. Dzięki dalekowzroczności Zarządu oraz kierowników naszych jednostek organizacyjnych aktualnie brak jest stwierdzonych zakażeń wśród pensjonariuszy, oraz personelu domów pomocy społecznej w Blachowni, Turowie i Lelowie prowadzonych przez Powiat Częstochowski ta sama sytuacja ma miejsce również we wszystkich pięciu placówkach wychowawczo-opiekuńczych. Jest to efekt wdrożenia w bardzo wczesnym okresie działań prewencyjnych. Bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest priorytetem, dla jego zapewnienia konieczne jest odpowiednie wyposażenie służb medycznych. Zestawy maseczek przekazane zostaną również filią pogotowia ratunkowego na terenie powiatu częstochowskiego w Kłomnicach, Mykanowie, Koniecpolu, Dąbrowie Zielonej, Poczesnej.