Most w Zawadzie otwarty

29 kwietnia od godziny 7:30  udostępniony został do użytku przejazd drogą powiatową 1030 S przez wyremontowany most klasy A na rzece Warcie w miejscowości Zawada (gmina Kłomnice). Symbolicznego otwarcia dokonał Wicestarosta Częstochowski Jan Miarzyński.

Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Państwową Straż Pożarną, Wody Polskie i Sanepid oraz przedstawieniu przez wykonawcę przebudowy dokumentów inwestycji  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Częstochowie Decyzją Nr 74/2020 z dnia 28.04.2020 roku udzielił pozwolenia na użytkowanie wyżej wskazanego mostu.

Bezpieczeństwo komunikacyjne naszych mieszkańców stanowi priorytet działań Zarządu Powiatu Częstochowskiego. Na szczególne wyróżnienie zasługuje fakt, że dzięki podjętym staraniom udało się otworzyć most z miesięcznym wyprzedzeniem planowanego terminu