Zarząd Powiatu Częstochowskiego działa nieprzerwanie

Zarząd Powiatu Częstochowskiego działa nieprzerwanie dostosowując swoje metody pracy do obecnej sytuacji epidemiologicznej. W związku z tym dzisiejsze posiedzenie odbyło się w formie wideokonferencji. Dominującym tematem było omówienie bieżącej sytuacji w domach pomocy społecznej oraz w placówkach oświatowych.
Aktualnie brak jest stwierdzonych zakażeń wśród pensjonariuszy oraz personelu domów pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Częstochowski.

Natomiast jak informowaliśmy wcześniej, w związku z zamknięciem szkół prowadzone są zdalne zajęcia lekcyjne. Dla uczniów nieposiadających dostępu do internetu lub sprzętu, na którym mogliby realizować podstawy programowe w ramach projektu Zdalna Szkoła finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Powiat Częstochowski przekazał sprzęt komputerowy w postaci laptopów oraz tabletów z przeznaczeniem do umożliwienia uczestniczenia w zdalnym nauczaniu.