Zawieszenie osobistych porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej


W związku dynamicznie rozwijającym się zagrożeniem epidemiologicznym związanym z koronawirusem COVID-19, w celu przeciwdziałaniu zagrożeniom, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (DZ.U.2020 r., poz. 374) informujemy, że osobiste udzielanie porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu częstochowskiego zostaje zawieszone od dnia 23 marca 2020 roku do odwołania.

Informujemy również, że w związku z zaistniałą sytuacją możliwe jest  mailowe udzielenie porady.

W celu skorzystania z porady telefonicznej lub mailowej należy pobrać zgłoszenie porady na odległość (załącznik – do pobrania ze strony Starostwa Powiatowego w Częstochowie zakładka Nieodpłatna Pomoc Prawna), wypełnić, osobiście podpisać i skan zgłoszenia przesłać do wybranego prawnika, przypisanego do Państwa gminy.

Poniżej przedstawiamy listę prawników, którzy zobligowali się do świadczenia porad prawnych i obywatelskich za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 

Wykonawca

Adres e-mail

Obsługiwana gmina

Olga Bednarek

obednarek@poczta.fm

Mykanów

Lelów

Anna Kweczka - Janeczka

anna.kweczka@adwokatura.pl

Kruszyna

Iwona Rożniewska

kancelaria@rozniewska.pl

Olsztyn

Kamienica Polska

Konopiska

Starcza

Adrian Nowicki

adwokatnowicki@tlen.pl

Olsztyn

Mstów

Janów

Jakub Ćwikła

cwikla.jakub@gmail.com

Blachownia

Monika Jasińska

monikajasinskaadwokat@gmail.com

Kłomnice

Katarzyna Dębowska

pd1@onet.eu

Częstochowa Tkacka 5

Ilona Brdąkała

ibrd@wp.pl

Hubert Musialik

radca.musialik@wp.pl

Rędziny

Tomasz Dutkowski

tomasz@dutkowscy.eu

Poczesna

Dorota Frick

dorota.frick@interia.pl

Koniecpol Chrzastowska 8

Karol Dudek

karol9891@gmail.com

Aleksandra Sikorska

kancelaria@adwokat-sikorska.com

Przyrów

Łukasz Nasiadka

kancelaria@nasiadka.eu

Dąbrowa Zielona

PROSIMY O KONTAKT Z PRAWNIKAMI TYLKO W PRZYPADKU PILNYCH SPRAW. SPRAWY, KTÓRE MOGĄ POCZEKAĆ PROSIMY ODŁOŻYĆ DO CZASU, GDY PUNKTY WZNOWIĄ OSOBISTE UDZIELANIE PORAD.