XII Piknik Rodzin Zastępczych z okazji zakończenia wakacji

W dniu 30 sierpnia 2019 r. na terenie Zajazdu u Hermanów w Olsztynie odbył się integracyjny XII PIKNIK RODZIN ZASTĘPCZYCH z okazji zakończenia wakacji.

W pikniku wzięło udział ponad 120 osób, w tym rodziny zastępcze wraz z dziećmi, Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego - Pan Henryk Kasiura, Wice Przewodnicząca Rady Powiatu Częstochowskiego - Pani Urszula Całusińska oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie Pani Katarzyna Buchajczuk powitała wszystkich uczestników Pikniku, życząc przyjemnego wypoczynku i miłej zabawy. Pani Urszula Całusińska oraz Pan Henryk Kasiura wraz z Dyrektorem PCPR wręczyli rodzinom zastępczym podziękowania za trud włożony w wychowanie, pomoc i wsparcie dla każdego dziecka.

 Imprezę urozmaiciły zabawy prowadzone przez Animatorki, konkursy oraz lody. Dzieci zaangażowane w zabawy z animatorkami otrzymały upominki promocyjne powiatu częstochowskiego.Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie przygotowali dla zaproszonych gości ciasta. Podczas spotkania grillowano kiełbaski, kaszankę. Rodziny zastępcze, a przede wszystkim dzieci, jak co roku zgłaszały chęć ponownego spotkania.