Szkolenie dla kadr pomocy społecznej

Szkolenie dla kadr pomocy społecznej

Realizując zadanie wynikające z art. 19 pkt 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, w dniu 25 czerwca 2019r. organizuje szkolenie w ramach doskonalenia zawodowego dla kadr pomocy społecznej z terenu powiatu częstochowskiego. Tematem szkolenia będzie: „Dlaczego młodzi ludzie ryzykują? Nowe uzależnienia -  narkotyki, NSP, technologie cyfrowe”

Ponadto poruszone zostaną następujące kwestie:

-        tendencje rozwojowe w podaży nowych narkotyków, nadużywanie leków OTC jako ryzyko uzależnień,

-        przyczyny rozwoju  problemów narkotykowo-dopalaczowych,

-        kluczowe czynniki ryzyka i czynniki ochronne przed narkotykami,

-        rozpoznawanie zachowań narkotykowo-dopalaczowych – zasady bezpieczeństwa własnego,

-        podstawy pomocy przedmedycznej,

-        wpływ technologii cyfrowych na rozwój emocjonalny,

-        przeciążenia informacyjne i  pobudzenia cyfrowe,

-        cechy cyberzaburzeń i cyberuzależnień.

Szkolenie prowadzone będzie przez przedstawicieli Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku

prof. dr hab. Mariusza Jędrzejko i mgr Agnieszkę Taper

 SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie ul. Jana III Sobieskiego 9.

KONTAKT TELEFONICZNY
(034) 322 -92 -30 (034) 322 -92 -29