Organizacja czasu pracy Starostwa


W okresie od 24 grudnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku Starostwo Powiatowe w Częstochowie pracować będzie w następujących godzinach :


   w dniu 24 grudnia br.  7.30 – 13.00

 KASA   8.00 – 12.00

 

w dniu 27 grudnia br.  7.30 – 15.00

 KASA   7.45 – 14.30

 

w dniu 30 grudnia br.  7.30 – 15.30

 KASA   7.45 – 15.00

 

 w dniu 31 grudnia br.  7.30 – 13.00

 KASA   8.00 – 12.00


Prosimy o uwzględnienie godzin pracy kasy w przypadku załatwiania spraw wymagających dokonania opłat.