Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Częstochowskiego Krzysztofa Smeli

Władze Powiatu Częstochowskiego  czynnie wspierają inicjatywy promujące aktywność fizyczną i zdrowy styl życia. Sport stanowi ważny element rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży. Aktywność fizyczna to nie tylko budowanie prawidłowych nawyków dotyczących higieny ruchowej i wynikająca z tego prewencja chorób cywilizacyjnych, ale także stwarzanie warunków motywacji do samodoskonalenia się i umiejętności pracowania nad własnymi słabościami. To również przeciwdziałanie zjawiskom niepożądanym polegające na  organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, często to właśnie zwykła nuda i brak zajęcia dają początek patologicznym i aspołecznym zachowaniom. Stawianie na sport jest ważne, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy to postęp technologiczny, alternatywne rozrywki dla młodzieży skłaniają bardziej do prowadzenia siedzącego trybu życia. Z wielu badań wynika, że młodzi ludzie aktywność fizyczną stawiają na końcu w planie  organizacji swojego dnia. Przekazujemy wyrazy uznania i serdeczne gratulacje dla Zawodników oraz Organizatorów. Może to własnie Ci młodzi piłkarze, którzy 14 grudnia zagrali w Lelowie o Puchar Starosty Częstochowskiego Krzysztofa Smeli stanowią zaplecze pokoleniowe i przyszłość polskiej piłki nożnej. 

14 grudnia 2019 na hali sportowej w Lelowie rozegrany został Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Częstochowskiego. W turnieju wzięło udział 68 zawodników z powiatu częstochowskiego, z Częstochowy oraz z województwa małopolskiego (Przemsza Klucze) i łódzkiego - Victoria Żytno. Cztery najlepsze drużyny otrzymały puchary. Najlepszy strzelec i bramkarz otrzymali statuetki. Mecze sędziował arbiter z częstochowskiego OZPN. Wszyscy gracze otrzymali pizze oraz napoje chłodzące. 

Wyniki meczy :


Lelovia I -Gmina Kłomnice 3-0
Lelovia II -Przemsza Klucze 2-4
Ajax Częstochowa -Victoria Żytno 1-3
Lelovia I -Lelovia II 5-0
Gmina Kłomnice -Ajax Częstochowa 1-6
Przemsza Klucze -Victoria Żytno 0-3
Lelovia II -Ajax Częstochowa 0-7
Lelovia I- Przemsza Klucze 2-1
Gmina Kłomnice -Victoria Żytno 1-5
Lelovia I -Ajax Częstochowa 2-2
Gmina Kłomnice- Przemsza Klucze 1-7
Lelovia II -Victoria Żytno 4-5
Przemsza Klucze- Ajax Częstochowa 0-4
Lelovia I -Victoria Żytno 1-2
Gmina Kłomnice - Lelovia II 1-3
Tabela końcowa
1.Victoria Żytno
2.Ajax Częstochowa
3.Lelovia Lelów I
4. Przemsza Klucze
5.Lelovia Lelów II
6.Gmina Kłomnice
Najlepszy bramkarz-Mikołaj Bieda ( Lelovia Lelów I)