Ogród Edukacyjny w Chorzeniacach

W minioną sobotę 18 września w Chorzenicach na terenie Domu Dziecka symbolicznie poprzez posadzenie sadzonek różnych gatunków roślin rozpoczęto akcję ukierunkowaną na promocję zrównoważonego rozwoju Powiatu Częstochowskiego z uwzględnieniem poszanowania natury. Wkrótce park otaczający Dom Dziecka w Chorzenicach wzbogacony zostanie o edukacyjny ogród. Tego dnia nawiązano także współpracę z Fundacją CEMEX oraz Fundacją Dobra Ziemia reprezentowaną przez Jakuba Frydrycha. W spotkaniu Powiat Częstochowski reprezentowali Starosta Częstochowski Krzysztof Smela oraz Wicestarosta Częstochowski Jan Miarzyński. Jutro naszej planety, a co za tym idzie i nas samych zależne jest od przyjętych kierunków dalszego rozwoju cywilizacyjnego świata. Kierunek ten wyznaczą nie globalne w swojej skali działania, ale właśnie lokalne inicjatywy nakierowane na zrównoważony rozwój. Sobotnie spotkanie jest kontynuacją objętego kierunku - Krok w kierunku ekologicznego Powiatu Częstochowskiego 

Kwestie środowiska naturalnego stanowią jeden z priorytetów Zarządu Powiatu, warto w tym miejscu wspomnieć o rozpoczętych wiosną bieżącego roku nasadzeniach drzew, o których więcej można przeczytać tutaj - Powiat Częstochowski sadzi drzewa. Zrównoważony rozwój jest kluczem do zapewnienia ciągłej efektywności zaspokajania potrzeb dzisiejszego społeczeństwa, bez jednoczesnego narażania na ograniczenie realizacji właśnie tych potrzeb przez przyszłe pokolenia. Dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju konieczna jest spójność trzech kluczowych elementów: wzrostu gospodarczego, inkluzji społecznej i ochrony środowiska.  To my dzisiaj jesteśmy odpowiedzialni za jutro przyszłych pokoleń.