Ogłoszenie Zmieniające Ogłoszenie z dnia 23 grudnia 2020 r. o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie Publicznego Transportu Zbiorowego

Ogłoszenie zmieniające dostępne pod adresem:

Ogłoszenia - rok 2021 - BIP - Starostwo Powiatowe w Częstochowie (4bip.pl)


lub do pobrania w załączniku.