Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne w dziedzinie szkolenia sportowego w 2021 r.

Zarządu Powiatu Częstochowskiego 17 marca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Częstochowskiego w zakresie szkolenia sportowego w 2021 roku. 


uchwała w załączniku