Odebrano projekt dróg

6 grudnia 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Częstochowie dokonano odbioru dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy, wydzielanych w ramach postępowania scaleniowego, dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz  z odwodnieniem oraz przepustów na obiekcie Lubojna, Lubojenka (gmina Mykanów). 

Odbioru dokonała komisja w składzie:

1. Krzysztof Smela – Starosta Częstochowski,

2. Jan Miarzyński – Wicestarosta Częstochowski,

3. Małgorzata Kuk – Naczelnik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa Starostwa Powiatowego  w Częstochowie, 

4. Joanna Drobina – Inspektor w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa Starostwa Powiatowego  w Częstochowie, 

5. Andrzej Przybylski – Konsultant projektów w części obejmującej prace związane z zagospodarowaniem poscaleniowym,

w obecności Wykonawcy, tj. Biura Projektów Inwestycji Drogowych „KOMA” reprezentowanego przez Konrada Zymka.

Przedmiot zamówienia realizowany był w zakresie operacji typu „Scalanie gruntów” realizowanej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Prace związane z przebudową dróg transportu rolnego rozpoczną się w 2022 roku.