Oddaj głos na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie

Szanowni Państwo serdecznie zachęcamy do oddania głosu w ogólnopolskim konkursie IDOL 2020 w kategorii URZĄD OTWARTY DLA NIEWIDOMYCH organizowanego przez Fundację Szansa dla Niewidomych do, którego zgłoszone zostało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie. Głosy oddać można w terminie do dnia 23.08.2020 r. głosując na stronie internetowej http://idol.szansadlaniewidomych.org/ serdecznie zachęcamy

http://idol.szansadlaniewidomych.org/