Odbiór sadzonek

Zapraszamy uczestników „Kampanii edukacyjnej ukierunkowanej na poprawę bioróżnorodności” po odbiór sadzonek.


Data: 15 października 

Godzina: 10.00 - 14.00

Miejsce: Garaże z tyły budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie (ul. Sobieskiego 9)