Nowe godziny obsługi interesantów

Szanowni Państwo informujemy, że godziny pracy Starostwa Powiatowego w Częstochowie od 10 maja zostają wydłużone. Urząd będzie otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:30. Bez zmian pozostają dotychczas funkcjonujące obostrzenia dotyczące umawiania telefonicznie oraz drogą elektroniczną planowanych wizyt1. W celu załatwienia spraw urzędowych w Starostwie Powiatowym w Częstochowie zaleca się interesantom:

- składanie dokumentów poprzez platformę epuap,

- wysyłanie pism/wniosków na e-mail: kancelaria@czestochowa.powiat.pl, 

w sprawach prowadzonych przez Wydział Komunikacji również na e-mail: komunikacja@czestochowa.powiat.pl

- składnie wniosków poprzez portal http://czestochowa.geoportal2.pl,  

- kontakt telefoniczny z merytorycznym wydziałem,

- wysyłanie pism/wniosków poprzez pocztę 

- składanie pism /wniosków do skrzynki podawczej ustawionej przy wejściu głównym do Starostwa Powiatowego przy ul. Sobieskiego 9 ( na wniosku lub piśmie wskazane jest podanie numeru telefonu do kontaktu).


2. Interesanci obsługiwani będą w godzinach od 8.00 do 14.30.


3. Zakres obsługi bezpośredniej interesantów odbywa się z zachowaniem zasad wynikających z obowiązującego reżimu sanitarnego.


OSOBY WCHODZĄCE NA TEREN URZĘDU POWINNY:

- mieć osłonę nosa i ust ewentualnie przyłbicę, 

- przed wejściem do budynku zdezynfekować ręce z wykorzystaniem płynów dezynfekujących zapewnionych przez Starostwo,

- zachować bezpieczną odległość od innych osób przebywających w budynku

 ( minimum 2 metry),

- ograniczyć do niezbędnego minimum czas przebywania w budynku.


ZALECA SIĘ PLANOWANIE WIZYTY W URZĘDZIE POPRZEDZAJĄC JĄ KONTAKTEM TELEFONICZNYM LUB E-MAIL Z POSZCZEGÓLNYMI WYDZIAŁAMI.


4. Kasa w urzędzie przyjmuje:

- opłatę skarbową jedynie w formie gotówkowej (opłatę można dokonać również przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy nr 40 1030 1104 0000 0000 9325 1000 ),

- pozostałe opłaty w formie gotówkowej i bezgotówkowej (za pomocą karty płatniczej lub przelewem na właściwy rachunek bankowy) .

5. Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego udzielają porad za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

Listę prawników, którzy zobligowali się do świadczenia porad prawnych i obywatelskich wraz z adresami email zamieszczono pod adresem:  https://www.czestochowa.powiat.pl/page_id=1390 

6. Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów udziela porad wyłącznie telefonicznie pod numerem 34 322 92 18 lub za pomocą poczty elektronicznej : rzecznik.konsumentow@czestochowa.powiat.pl

7. W sytuacjach kryzysowych możliwy jest kontakt telefoniczny z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich pod numerem telefonu 34 322 91 56 oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerem 34 378 51 01 lub 34 378 51 02.