Obchody Dnia Pracownika Socjalnego w cieniu pandemii COVID-19

19 listopada 2021 r. odbyło się spotkanie Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dyrektorami powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Z uwagi na pandemię COVID-19 tradycyjne powiatowe uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego zawężono do tej niewielkiej liczby uczestników. Temat Pandemii i walki z nią we wszystkich powiatowych jednostkach zdominował prowadzone rozmowy. Po raz kolejny wracano do wspomnień o ogromnym wysiłku i poświęceniu pracowników, zaangażowaniu i profesjonalizmie w tym trudnym czasie oraz nieocenionym, ogromnym wsparciu Zarządu Powiatu Częstochowskiego w codziennych zdalnych naradach i środkach finansowych przeznaczonych na walkę z epidemią, jednych z największych z 314 powiatów w kraju.

Zarząd wręczył dyrektorom jednostek podziękowania, drobne upominki, kobietom kwiaty z prośbą o przekazanie podziękowań i życzeń pracownikom. 


Zgodnie z przyjętą formułą Dzień Pracownika Socjalnego obchodzony jest jako święto wszystkich osób związanych z pomocą społeczną, zatrudnionych i wolontariuszy. Osoby pracujące w „służbach społecznych” muszą posiadać specjalistyczne kwalifikacje i szerokie umiejętności umożliwiające prace na rzecz poprawy życia innych osób oraz podejmowanie trudnych decyzji lub działanie w sytuacjach kryzysowych.

Władze Powiatu Częstochowskiego doceniają ten wysiłek podkreślając uznanie dla wszystkich zaangażowanych w ten obszar polityki społecznej.