Obchody 80. Rocznicy Bitwy pod Mokrą

1 września 1939 roku Niemcy napadły na Polskę, tego samego dnia doszło do starcia pod Mokrą nieopodal Kłobucka. Była to jedna z najważniejszych bitew wojny obronnej Polski.


Obchody rozpoczął „Bieg Pamięci Bitwy pod Mokrą”, a po jego zakończeniu przystąpiono do ceremoniału złożenia przysięgi wojskowej przez żołnierzy 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz odczytania Apelu Poległych.

W uroczystych obchodach rocznicy bitwy wzięli udział liczni przedstawiciele władz państwowych  i samorządowych. W imieniu mieszkańców Powiatu Częstochowskiego, kwiaty pod Pomnikiem Bohaterów Bitwy pod Mokrą złożył Starosta Częstochowski Krzysztof Smela.

Po złożeniu wieńców pod pomnikiem, przeprowadzono bardzo widowiskową rekonstrukcję bitwy sprzed 80 lat.