Nowy wóz dla OSP Janów

Ochotnicza Straż Pożarna w Janowie utraciła swój samochód bojowy w trakcie działań gaśniczych w Teodorowie w 2020 roku. W miniony weekend nastąpił szczęśliwy dzień, po okresie starań Zarządu OSP Janów dzięki wsparciu wielu podmiotów w tym wkładzie finansowym Powiatu Częstochowskiego udało zakupić się nowy wóz bojowy. Swojej radości nie ukrywał obecny na uroczystości Wicestarosta Jan Miarzyński,który tak, komentował wydarzenie – Drodzy Druhowie, utracony przez Was wóz bojowy dowodzi tego jak nie patrząc na własne życie idziecie tam skąd inni uciekają. Ryzykujecie rzecz najważniejszą, zdrowie i życie w obronie słabszych. Nie ukrywam mojej radości w związku ze wzmocnieniem Waszego zaplecza bojowego nowym wozem. Przyjmijcie moje serdeczne gratulacje, bo fakt doposażenia Waszej jednostki to nie przypadek, a efekt Waszej ciężkiej pracy.

W długotrwałej i wyczerpującej akcji w Teodorowie udział brało 20 zastępów zawodowej i ochotniczej straży pożarnej. Ogień gasił też należący do Lasów Państwowych Dromader, który z powietrza zrzucał wodę. Pożar udało się ugasić jednak spłonęło 6 hektarów lasu i 12 hektarów nieużytków.