Nowy mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych w powiecie

W Dąbrowie Zielonej odbyło się uroczyste przekazanie do użytku mikrobusa  na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych. 

- Zakup samochodu został dokonany w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III”. Koszt zakupu pojazdu wyniósł 237 144 zł, w tym 120 000 zł stanowi dofinansowanie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – informuje Katarzyna Buchajczuk, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie. Zakupiony bus do przewozu osób niepełnosprawnych posiada 9 miejsc siedzących wraz z kierowcą.

- Samochód umożliwi transport niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona do placówek rehabilitacyjnych znajdujących się poza granicami gminy – mówi Krzysztof Smela, Starosta Częstochowski.