Nowi operatorzy na liniach powiatowych

Osoby korzystające z transportu zbiorowego na terenie powiatu, mogą dostrzec zmiany w siatce połączeń, jak i taborze, który wyjechał na drogi.


Powiat Częstochowski zobligowany przepisami prawa dokonał wyboru operatów realizujących Powiatowe Przewozu Pasażerskie w oparciu o przetarg nieograniczony. 

- Specyfikacja techniczna zamówienia zakładała większy udział tabory posiadającego rozwiązania techniczne służące zapewnieniu dostępu do komunikacji dla osób o ograniczonej zdolności ruchowej, oraz osób podróżujących z małym dzieckiem w wózku oraz większy odsetek pojazdów z ekologicznymi normami spalin. Możemy także zaobserwować w części fabrycznie nowe pojazdy – informuje Adam Morzyk, członek zarządu powiatu.

- Należy nadmienić, że celem Powiatu Częstochowskiego jest stworzenie wysokiej jakości transportu publicznego z odpowiednią częstotliwością połączeń i wysokim standardem taboru. Cel ten jest sukcesywnie realizowany i należy oczekiwać, że w przyszłości standard usług komunikacyjnych realizowanych przez powiat będzie stał na coraz wyższym poziomie – dodaje Adam Morzyk.

W Polsce nie ma jednego modelu rozwoju transportu zbiorowego. W każdym przypadku trzeba też brać pod uwagę zróżnicowanie potrzeb i funkcji w różnych regionach. Inne są potrzeby transportowe w dużych ośrodkach i możliwości zaspokojenia potrzeb komunikacyjnych, zupełnie inaczej w małych miastach, na obszarach słabiej zaludnionych. To zróżnicowanie należy brać pod uwagę.

- Obecnie Powiat Częstochowski wraz z gminami: Dąbrowa Zielona, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Kruszyna, Lelów, Mstów, Mykanów, Poczesna i Przyrów tworzy Jurajski Związek Powiatowo-Gminny pod nazwą „Komunikacja Jurajska”, który stanie się wspólnym organizatorem Komunikacji Zbiorowej – informuje Adam Morzyk. - Takie rozwiązanie pozwoli na integracje systemów komunikacji gminnej i powiatowej, a tym samym zapewni lepszy transport zbiorowy dla mieszkańców powiatu częstochowskiego – zapewnia Adam Morzyk.

Z nadzieją oczekujemy na nowelizację ustaw: o publicznym transporcie zbiorowym oraz funduszu rozwoju przewozów autobusowych, którymi obecnie zajmuje się Parlament. Procedowane zmiany wprowadzą m.in. wieloletnie dopłaty dla organizatorów, a tym samym zapewnią stabilizację finansową. Dzięki temu należy się spodziewać, że przełoży się to na możliwość zaoferowania mieszkańcom naszego powiatu wysokiego standardu usług transportowych realizowanych nowymi pojazdami poruszającymi się z częstotliwością odpowiadającą na realne potrzeby społeczne. 


Aktualną siatkę połączeń można znaleźć na stronie:

https://www.komunikacjaczestochowska.pl      Linie powiatowe:


JURABUS Sp. K.

111 Częstochowa - Nakło

112 Częstochowa - Złoty Potok

115 Częstochowa - Bolesławów

117 Częstochowa - Złoty Potok

141 Koniecpol – Lelów


PKS Częstochowa S.A.

123 Częstochowa - Lgota Mała

165 Częstochowa - Osiny

168 Starcza - Starcza przez Kamienica Polska, Częstochowa


Ekspress-bus Sp. z o.o.

125 Częstochowa – Łęg


GTVBUS Sp. z o.o.

169 Częstochowa - Częstochowa przez Starcza, Konopiska


Robert Opara Przewóz Osób

116 Częstochowa - Dąbrowa Zielona

142 Koniecpol - Dąbrowa Zielona

121 Częstochowa - Garnek

122 Częstochowa - Zawada

126 Częstochowa - Lipicze