Nowe zasady składania i otwierania ofert w Zamówieniach Publicznych

Urząd Zamówień Publicznych, dostosowując się do ogłoszonego stanu epidemii, wydał nowe wytyczne dotyczące zasad składania i otwarcia ofert w postępowaniach przetargowych.

Informujemy, że oferty przetargowe można składać za pośrednictwem Poczty Polskiej, poczty kurierskiej - w siedzibie Zamawiającego tj. ul. Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa.

Oferty można złożyć również osobiście w miejscu wyznaczonym tj. w przygotowanym do składania dokumentów pojemniku, który znajduje się przed wejściem do budynku Starostwa Powiatowego. 

W przypadku problemów ze złożeniem oferty Zamawiający podaje numer telefonu do Biura Obsługi Interesanta: 34 322 91 22  w celu bezpośredniego odebrania ofert przez pracownika Biura Obsługi Interesanta i potwierdzenia złożenia oferty.

Otwarcie ofert przetargowych:

W związku z zamknięciem budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie, a tym samym braku możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert, procedura otwarcia ofert będzie transmitowana online poprzez następującą stronę internetową: 


www.youtube.com – kanał „Powiat Częstochowski”


https://www.youtube.com/channel/UC68bkGAZRVRcRRJ2xUOJX5A