Nowa winda w DPS w Blachowni

W styczniu 2023 r. zakończono przebudowę szybu windowego i instalację  windy w Domu Pomocy Społecznej w Blachowni. 

Inwestycja poprawi komfort życia mieszkańców DPS, ułatwi poruszanie się po budynku oraz przyczyni się do zwiększenia samodzielności pensjonariuszy.

- Zrealizowano I etap inwestycji polegający na wymianie dotychczasowej starej windy zamontowanej w roku 1988 na nową windę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Całkowity koszt I etapu wyniósł 262 944,35 zł, w tym 144 741,73 zł wkładu własnego oraz 118 252,62 zł dofinansowania – mówi Starosta Częstochowski Krzysztof Smela.

To nie jedyne zmiany, jakie mają miejsce w placówce. 

- Rozpoczęto procedurę wyboru Wykonawcy II etapu inwestycji, polegającego na dobudowie nowego szybu windy wraz z montażem dźwigu, co zapewni połączenie wszystkich poziomów budynku i wpłynie na sprawną komunikację w obrębie całego budynku osób o różnym stopniu niepełnosprawności. Całkowity koszt II etapu wg kosztorysu to 489 532,20 zł, w tym 244 766,11 zł dofinansowania – dodaje Wicestarosta Częstochowski Jan Miarzyński.


Zadanie pn. „Przebudowa istniejącego szybu windowego wraz z wymianą dźwigu osobowego oraz dobudową nowego szybu windy wraz z montażem dźwigu dla osób niepełnosprawnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Blachowni przy ul. Sienkiewicza 6” dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w kwocie 363 018,71 zł w podziale na lata: 2022 rok - 118 252,62 zł, 2023 rok – 244 766,09 zł.