Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowe w Gminie Kłomnice.

LINK