Nauczyciele nagrodzeni

Pięcioro nauczycieli otrzymało Nagrody Starosty Częstochowskiego za szczególne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Corocznie z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznawane są wyróżnienia dla nauczycieli ze szkół powiatu częstochowskiego, którzy wyróżnili się w mijającym roku. Tegorocznymi laureatami Nagród Starosty zostali:

1) Edyta Młyńska – dyrektor Zespołu Szkół w Koniecpolu,

2) Jolanta Walaszczyk – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół 

im. Władysława  Szafera w Złotym Potoku,

3) Monika Góra - nauczyciel historii i  społeczeństwa w Liceum Ogólnokształcącym w Kamienicy Polskiej,   

4) Robert Pośpiech - nauczyciel przedmiotu wiedza o społeczeństwie w Zespole Szkół w Koniecpolu,

5) Izabela Mendakiewicz-Pasieka – nauczyciel pedagoga w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Częstochowie 

Każda z wyróżnionych osób otrzymała nagrodę w wysokości 4 000 zł.