Nagrody starosty dla uzdolnionych uczniów

20 młodych mieszkańców powiatu częstochowskiego zostało nagrodzonych za szczególne osiągnięcia w kulturze, nauce i sporcie.Kandydat do wyróżnienia musiał spełnić następujące kryteria:

w poprzednim roku szkolnym był uczniem co najmniej klasy IV szkoły podstawowej,

posiada miejsce zamieszkania na terenie powiatu częstochowskiego,

w wyniku ostatniej klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 z zajęć edukacyjnych wyodrębnionych na świadectwie jako obowiązkowe oraz dodatkowe osiągnięcia w co najmniej jednej z poniższych kategorii:

a)  nauka – w poprzednim roku szkolnym zajął I miejsce w konkursie, turnieju lub olimpiadzie na szczeblu wojewódzkim lub co najmniej III miejsce na wyższych szczeblach, 

b)  kultura – w poprzednim roku szkolnym zdobył I, II, III miejsce lub wyróżnienie w konkursach artystycznych (np. muzyka, taniec, śpiew, plastyka itd.) rangi międzynarodowej,

c)  sport – w poprzednim roku szkolnym zajął co najmniej IV miejsce w finałach mistrzostw Polski w dyscyplinach sportowych, których organizatorem jest polski związek sportowy.


Nagrody finansowane  w wysokości 1 500 zł otrzymali:


KULTURA

1. Amelia Grabarczyk  gm. Kłomnice

2. Laura Grabarczyk  gm. Kłomnice

3. Bartosz Bąk  gm. Kłomnice


NAUKA

1. Mateusz Woliński  gm. Poczesna

2. Oliwa Dominiak  gm. Mykanów

3. Miłosz Kiedrzyński  gm. Janów

4. Natalia Misiewicz  gm. Kłomnice

5. Hubert Popiel  gm. Konopiska

6. Krystian Stanuchiewicz  gm. Przyrów

7. Karina Zymek  gm. Lelów

8. Oskar Migoń  gm. Mykanów

9. Bartosz Maciejczyk   gm. Mykanów

10. Marta Grabałowska  gm. KłomniceSPORT

1. Szymon Kalek  gm. Kłomnice

2. Mateusz Grobelak  gm. Kłomnice

3. Karolina Dziura  gm. Lelów

4. Radosław Porada  gm. Poczesna

5. Kajetan Wąsowicz  gm. Poczesna

6. Miłosz Kowalski  gm. Rędziny

7. Karol Jabłoński  gm. Mykanów


Nagrody są przyznawane ze środków własnych powiatu w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”.