Nagrody dla nauczycieli

Najlepszym nauczycielom szkół prowadzonych przez Powiat Częstochowski wręczono Nagrody Starosty Częstochowskiego za szczególne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

- Mam nadzieję, że już wkrótce w oświacie będą zapowiadane podwyżki. Wymiar finansowy też jest ważny. Choć u nauczycieli najważniejszy jest „duch nauki i dobrego wychowania”. Wiem, że Państwo go mają i realizują się w swojej pracy – zaznaczył starosta Krzysztof Smela.

Nagrody zostały przyznane z okazji obchodzonego Dnia Edukacji Narodowej w dniu 14 października . 

- Życzymy wdzięczności i szacunku od młodzieży. Satysfakcji finansowych i sukcesów edukacyjnych. Dziękujemy za Wasza pracę – podsumował wicestarosta Jan Miarzyński.

Tegorocznymi laureatami Nagród Starosty zostali:

1) Anna Salita – dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koniecpolu,

2) Anna Kwiecińska – nauczyciel pedagog w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koniecpolu,

3) Małgorzata Nitecka – nauczyciel pedagog w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Częstochowie,

4) Magdalena Nawrocka - Gowin – nauczyciel wychowawca w internacie w Zespole Szkół im. Władysława  Szafera w Złotym Potoku,

5) Katarzyna Lampa - nauczyciel wychowawca w internacie w Zespole Szkół im. Władysława  Szafera w Złotym Potoku,

6) Anna Suliga - nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół w Koniecpolu,

7) Robert Pośpiech - nauczyciel biologii w Zespole Szkół w Koniecpolu,

8) Anna Chruścicka - nauczyciel geografii i informatyki w Liceum Ogólnokształcącym w Kamienicy Polskiej,   

9) Bożena Wierzbicka – nauczyciel wychowawca w internacie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Bogumiłku.


Wyróżnieni nauczyciele oprócz nagród pieniężnych w wysokości 4 880 zł brutto otrzymali także dyplomy gratulacyjne i  upominki.