Nabór uczestników do „Kampanii edukacyjnej ukierunkowanej na poprawę bioróżnorodności”

Kampania edukacyjna ukierunkowana na poprawę bioróżnorodności, skierowana jest do mieszkańców Powiatu Częstochowskiego. Program kampanii przewiduje cykl  konferencji o tematyce roślin miodo i pyłkodajnych.  W  2017 r. była to tematyka krzewów jagodowych, następnie ziół, drzew owocowych, drzew jabłoni i grusz,  w   bieżącym roku rozpoczyna się kolejny  etap kampanii edukacyjnej ukierunkowanej na poprawę bioróżnorodności poprzez propagowanie uprawy starych odmian śliw jako bazy pożytkowej pyłko i miododajnej. Kampania będzie przygotowana dla ok.  320 osób (po 20 osób z każdej gminy Powiatu). Każda konferencja zakończy się testem zdobytej wiedzy podczas konferencji. Uczestnicy kampanii którzy prawidłowo wypełnią test wiedzy, zostaną nagrodzeni  zestawem sadzonek drzewek śliw  miodo i pyłkodajnych. Dodatkowo przewiduje się 3 główne nagrody dla uczestników, którzy wykażą się najlepszą wiedzą. Z  uwagi na terminy agrotechniczne sadzonki będą przekazywane uczestnikom kampanii w październiku.

 

Zgłoszenia przyjmujemy od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2023 r. pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9 , 42-200 Częstochowa  lub  emailowo na adres : odpady@czestochowa.powiat.pl

Liczba uczestników ograniczona do 20 osób z Gminy o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie lub emailowo.

O terminach konferencji poinformujemy w późniejszym czasie.