Nabór uczestników do „Kampanii edukacyjnej ukierunkowanej na poprawę bioróżnorodności”

Zarząd Powiatu Częstochowskiego ogłasza nabór uczestników do „Kampanii edukacyjnej ukierunkowanej na poprawę bioróżnorodności”.

 

Kampania edukacyjna ukierunkowana na poprawę bioróżnorodności, skierowana jest do mieszkańców Powiatu Częstochowskiego. Program kampanii przewiduje cykl  konferencji o tematyce roślin miodo i pyłkodajnych.  W  2017 r. była to tematyka krzewów jagodowych, w kolejnym roku roślin zielarskich. W bieżącym roku rozpoczyna się  trzeci etap kampanii edukacyjnej ukierunkowanej na poprawę bioróżnorodności poprzez propagowanie uprawy drzew owocowych jako bazy pożytkowej pyłko i miododajnej. Kampania będzie przygotowana dla ok.  320 osób ( po 20 osób z każdej gminy Powiatu). Każda konferencja zakończy się testem zdobytej wiedzy podczas konferencji. Uczestnicy kampanii którzy prawidłowo wypełnią test wiedzy, zostaną nagrodzeni  zestawem sadzonek drzew owocowych  miodo i pyłkodajnych. Dodatkowo przewiduje się 3 główne nagrody dla uczestników, którzy wykażą się najlepszą wiedzą. Konferencje odbędą się w Starostwie Powiatowym w Częstochowie w dwóch terminach 17 i 18 października o godz. 10.

                                                                                                                                          
 

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 października 2019 r. pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9 , 42-200 Częstochowa  lub  emailowo na adres : odpady@czestochowa.powiat.pl

Liczba uczestników ograniczona do 20 osób z Gminy o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie lub emailowo.