Na szlaku dobrych praktyk – wyjazd studyjny do województwa małopolskiego

W dniach 13-15 września 2023 roku odbył się wyjazd studyjny pn. „Na szlaku dobrych praktyk – wyjazd studyjny do województwa małopolskiego” zorganizowany przez Powiat Częstochowski i adresowany do 50 osób będących rolnikami i domownikami rolników, przedsiębiorcami, przedstawicielami i pracownikami JST, członkami organizacji pozarządowych oraz przedstawicielami LGD i ODR zamieszkującymi obszary wiejskie powiatu częstochowskiego. Podczas trzydniowego wyjazdu studyjnego uczestnicy mieli okazję posłuchać kilku ciekawych wykładów na temat dobrych praktyk w zakresie współpracy rolników i skracania łańcucha dostaw, poznać przykłady tworzenia sieci współpracy partnerskiej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz dowiedzieć się jak wygląda sieciowanie produktu w turystyce wiejskiej. W trakcie wyjazdu udało się zrealizować 10 ciekawych wizyt w gospodarstwach i  przedsiębiorstwach połączonych z prezentacją lokalnych produktów i warsztatami. Wśród odwiedzonych miejsc znalazły się: Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej będące miejscem spotkań i wymiany doświadczeń dla wielu środowisk lokalnych, Winnica Dąbrówka oraz Winnica Manru oferujące lokalne produkty oraz usługi turystyczne, Tłocznia na Wzgórzu zajmująca się przetwórstwem owoców z własnego sadu, Burgerownia serwująca autorskie potrawy na bazie lokalnych produktów stworzona z wykorzystaniem dofinansowania na założenie działalności gospodarczej, Restauracja Spiżarnia oferująca menu z produktów lokalnych, Pszczela Kuźnia jako przykład gospodarstwa rozbudowanego z udziałem dofinansowania na założenie działalności gospodarczej zajmującego się organizacją warsztatów i sprzedażą produktów pszczelich, Gospodarstwo Agroturystyczne „Złoty Pstrąg” oferujące w swoim asortymencie pakiety turystyczne, Park Zdrojowy w Ciężkowicach z nowo powstałą ścieżką umożliwiającą spacer w Koronach Drzew oraz Arboretum i Europejskie Centrum Muzyki w Lusławicach im. Krzysztofa Pendereckiego jako przykład oferty kulturalnej i dziedzictwa przyrodniczo-historycznego. Wyjazd studyjny miał na celu wymianę oraz upowszechnienie wiedzy i doświadczeń wpływających na wzrost aktywności oraz rozwój współpracy sieciowej podmiotów publicznych, prywatnych i organizacji pozarządowych. Partnerem zadania było Stowarzyszenie "Razem na wyżyny", które wsparło realizację operacji w działaniach promocyjnych i związanych z rekrutacją uczestników. Wyjazd studyjny został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” PROW na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2022–2023.