Most w Zawadzie, g. Kłomnice


Obecnie trwa przebudowa mostu leżącego w ciągu drogi powiatowej 1030 S na rzece Warcie  wraz  dojazdami  w miejscowości Zawada, gmina Kłomnice.

Zakres prac obejmuję rozebranie istniejącego mostu, budowę nowego mostu zaprojektowanego na klasę obciążenia  A, jednoprzęsłowego o konstrukcji nośnej z belek prefabrykowanych wspartych  na podporach żelbetowych. Rozpiętość obiektu  31,30 m, szerokość 13,20 m. Zakres prac obejmuje również przebudowę fragmentu drogi powiatowej nr 1030 S na dojazdach do mostu. Przewidywany koszt inwestycji wyniesie 5 410 365,05 zł. Zadanie jest dofinansowane z rezerwy subwencji ogólnej budżetu Państwa. Wykonawcą przebudowy jest przedsiębiorstwo Nowak-Mosty Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej.

 Termin zakończenia przebudowy mostu - 31.05.2020 r.

Bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców, których nieodłącznym elementem składowym jest komunikacja oraz stan sieci komunikacyjnej stanowią priorytet Powiatu Częstochowskiego. W związku z tym stale podejmujemy działania mające na celu poprawę infrastruktury drogowej. W trakcie realizacji są liczne inwestycje na drogach powiatowych. Oczywiście wiąże się to z pewnego rodzaju niedogodnościami dla podróżujących, ale chwilowe utrudnienia są konieczne dla sprawnego i skutecznego modernizowania sieci dróg powiatowych. Potrzeba dostosowania się do chwilowych zmian w organizacji ruchu, na części remontowanych odcinków jest niewielkim poświęceniem kierowców na rzecz przyszłego, znacznego wzrostu komfortu i bezpieczeństwa podróży. Należy podkreślić także, że za każdym razem planując realizację inwestycji nie tylko drogowych, staramy się o udział środków zewnętrznych w całości wartości zadania. To ważne, aby poszukiwać oszczędności tak, aby w miarę możliwości minimalizować obciążenie budżetu, jednocześnie nie ograniczając ilości rozpoczynanych prac. Co obecnie udaję się z dużym sukcesem.

Szczegółowe informację dotyczące inwestycji drogowych oraz utrzymania dróg znajdziecie Państwo na  http://www.pzdczestochowa.4bip.pl/index.php?idg=1&id=1&x=0