Młodzież powiedziała NIE „mowie nienawiści”

Można się z nią spotkać głównie w Internecie, ale nie tylko. Również w szkołach, na ulicy i podwórku. Mowa nienawiści to już niemal codzienność, zwłaszcza wśród ludzi młodych.

Obserwując zjawisko szybko rozprzestrzeniającego się hejtu, szczególnie w dobie nauki zdalnej, Komenda Miejska Policji w Częstochowie wraz ze Starostwem Powiatowym  w Częstochowie zorganizowały kampanię społeczną  „Nienawiści mówię NIE”. W ramach kampanii odbył się konkurs plastyczny, w którym wzięli udział uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu częstochowskiego: Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej, Zespołu Szkół im. Wł. Szafera w Złotym Potoku oraz Zespołu Szkół w Koniecpolu. Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu logo kampanii, które będzie promowało akcję przeciwdziałania mowie nienawiści, z przeznaczeniem dla nastoletnich odbiorców. Prace miały ukazywać zagrożenie, jakie niesie ze sobą mowa nienawiści oraz hejt. 

Komisja w składzie: mł. asp. Kamil Sowiński – Komenda Miejska Policji w Częstochowie, Leonard Smolarski – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu, Starostwo Powiatowe w Częstochowie, Anna Dziewior – Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu, Starostwo Powiatowe w Częstochowie oraz Małgorzata Krasoń – główny specjalista, Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu, Starostwo Powiatowe w Częstochowie.

przyznała następujące miejsca i nagrody: 

I miejsce Julia Nowak – Zespół Szkół w Koniecpolu, nagroda tablet multimedialny, 

II miejsce Wiktoria Daros – Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej - smartfon

III miejsce Jagoda Mastalerz – Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej, smartwatch,

Wyróżniono prace następujących uczniów: Anny Górniak - Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej,  Anity Stępień z Zespołu Szkół w Koniecpolu,  oraz Miłosza Grzyba. Nagrody za wyróżnione prace - głośniki bluetooth.

21 grudnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród. Narody ufundowane przez powiat częstochowski  wręczył Starosta Częstochowski Krzysztof Smela oraz asp. szt. Marta Kaczyńska z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Drugą kampanią społeczną organizowaną wspólnie z częstochowskim oddziałem KRUS jest akcja „Błyszczę przykładem”. Podstawą działania, w tym obszarze jest przede wszystkim promowanie właściwych postaw i zachowań w sytuacji zagrożenia oraz zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo niestrzeżonego uczestnika ruchu drogowego. W ramach kampanii w szkołach podstawowych na terenie powiatu częstochowskiego odbywają się prelekcje na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Starostwo Powiatowe w Częstochowie zakupiło odblaski, które rozdawane są uczniom podczas prelekcji. 


W galerii praca Julii Nowak