"Młodzi-Młodym Częstochowa" zrealizują nieodpłatną pomoc prawną

14 grudnia 2022 r.  rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, którego realizację w roku 2023 wspiera Powiat Częstochowski. 


Po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej, która miała za zadanie  wyłonienie ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, których realizację w roku 2023 wspiera Powiat Częstochowski - udziela się dotacji na wykonywanie w/w zadania organizacji:


1. Prowadzenie 1 punktu (Mykanów) nieodpłatnej pomocy prawnej z dyżurem nieodpłatnej mediacji w Kruszynie powierza organizacji:


Fundacja Studencka ”Młodzi – Młodym Częstochowa”  z siedzibą w Częstochowie 42-202 Częstochowa ul. Bór 116


2.  Prowadzenie 2 punktu (Olsztyn) nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego powierza organizacji:  

            

Fundacja Studencka ”Młodzi – Młodym Częstochowa”  z siedzibą w Częstochowie 42-202 Częstochowa ul. Bór 116


3.  Prowadzenie 3 punktu (Konopiska) oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego powierza organizacji: 


Fundacja Studencka ”Młodzi – Młodym Częstochowa”  z siedzibą w Częstochowie 42-202 Częstochowa ul. Bór 116


https://www.powiat-czestochowski.4bip.pl/index.php?job=wiad&idg=4&id=889&x=16&y=82&n_id=9228