Mieszkańcy m. Łysiec już mogą cieszyć się nową drogą!

Droga powiatowa 1054 S w m. Łysiec, gm. Starcza ma 1630 m, posiada także wygodny chodnik na całej długości! Zakres prac obejmował, przebudowę jezdni, budowę ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5 m, budowę systemu odwadniającego. Oficjalnego oddania drogi

dokonał Starosta Częstochowski Krzysztof Smela wraz Wicestarostą Janem Miarzyńskim, Członkiem Zarządu Adamem Morzykiem oraz Przewodniczącym Rady Powiatu Częstochowskiego Andrzejem Kubatem wraz z Radnymi. Jest to kolejna ważna inwestycja znacząco podnosząca bezpieczeństwo na terenie naszego powiatu. Serdecznie gratulujemy! Koszt realizacji wyniósł 4611318,14 zł brutto.