Maseczki trafią do mieszkańców

W czwartek 29 kwietnia Starosta Częstochowski przekazał pierwszą transze środków ochrony indywidualnej dla mieszkańców Powiatu Częstochowskiego. Środki odebrane zostały przez wójtów gmin z terenu powiatu. W sumie przekazano 100 tysięcy sztuk maseczek. Druga tura materiałów dostarczona będzie po weekendzie majowym. Łącznie z Agencji Rezerw Strategicznych  Powiat Częstochowski otrzymał 230 tysięcy maseczek. Dalszą dystrybucją materiałów bezpośrednio do mieszkańców zajmą się Gminy.