Marcowy przegląd dróg

 

Z samym początkiem marca zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie Mariusz Dobrakowski dokonał przeglądu trwających i rozpoczynających się robót drogowych.

 

Gmina Mykanów Stary Kocin- Nowy Kocin Droga Powiatowa 1008S.

We wtorkowy poranek 2 marca przekazano plac budowy. Już w najbliższych dniach na kocińskich drogach mieszkańcy zobaczą maszyny oraz pracowników drogowych. Przewidywany termin realizacji zadania to 25 października bieżącego roku. Zakres robót obejmie wykonanie podbudowy, wykonanie krawężników obustronnie ograniczających jezdnię, wykonanie ścieku przy krawężnikowego, wykonanie nowej konstrukcji jezdni, chodników i zjazdów w granicach opracowania, wykonanie odwodnienia poprzez wpusty uliczne i studnie rewizyjne i drenaż filtracyjny, uporządkowanie terenu i zagospodarowanie trawą. Zgodnie z założeniami przyjęto doprowadzenie jezdni do szerokości 5,50 m.Gmina Kruszyna Droga Powiatowa 1025 odcinek Borowno-Kruszyna

Na obecnym etapie trwa budowa ronda w miejscowości Kruszyna w okolicach kościoła. Przebudowywana jest droga na całej długości miejscowości Kruszyna zarówno w zakresie chodników jak i systemów odwodnień. Część prac jest już wykonana.Dziś gwarancja efektywnej komunikacji rozumianej, jako możliwość bezpiecznego przemieszczania się stanowi nieodłączny element gospodarki XXI wieku. To nie tylko podróż do pracy, szkoły czy lekarza, ale także łańcuchy dostaw i szeroko rozumiane bezpieczeństwo publiczne.Oczywiście inwestycje mogą wiązać się z pewnego rodzaju niedogodnościami dla podróżujących, ale chwilowe utrudnienia są konieczne dla sprawnego i skutecznego modernizowania sieci dróg powiatowych. Potrzeba dostosowania się do chwilowych zmian w organizacji ruchu, na części remontowanych odcinków jest niewielkim poświęceniem kierowców na rzecz przyszłego, znacznego wzrostu komfortu i bezpieczeństwa podróży. Należy podkreślić także, że za każdym razem planując realizację inwestycji nie tylko drogowych, staramy się o udział środków zewnętrznych w całości wartości zadania. To ważne, aby poszukiwać oszczędności tak, aby w miarę możliwości minimalizować obciążenie budżetu, jednocześnie nie ograniczając ilości rozpoczynanych prac. Co obecnie udaję się z dużym sukcesem.