List Starosty Częstochowskiego z okazji Dnia Pracownika Socjalnego


Drodzy Pracownicy Socjalni,

niesiony przez Was każdego dnia trud walki z ludzkim nieszczęściem stanowi wyraz prawdziwego heroizmu i bezinteresowności. Środowisko Pracowników Socjalnych tworzą ludzie niezwykli. Jesteście cichymi bohaterami naszego społeczeństwa, bez waszego zaangażowania, profesjonalizmu i empatii miliony osób pozostawione byłyby same sobie, a mówienie o bezpieczeństwie socjalnym Polaków byłoby fikcją. To właśnie Wy i Wasza ciężka praca stanowicie filar wsparcia dla osób w skomplikowanych sytuacjach życiowych. Wiem, że nie jest łatwo być Pracownikiem Socjalnym, że oczekiwania wobec Was przerastają często możliwości.    

Tegoroczny Dzień Pracownika Socjalnego jest szczególny, obecna sytuacja kryzysowa unaoczniła całemu społeczeństwu wagę i strategiczne znaczenie tej niełatwej służby niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.  Służby nie pracy, bo praca to miejsce, które nie odciska piętna na naszym sercu, a Wy każdego dnia musicie mierzyć się z ogromem cierpienia. Wartość Waszej pracy jest nieoceniona, bo jak można wycenić ludzki los, który to właśnie często staje się zależny od Waszych kwalifikacji i serca.

Dziękuję Wam! Wyrażenie wdzięczności dla Waszych zasług nie jest łatwe, bo czy słowa są wstanie spłacić zaciągnięty przez nas, przez całe społeczeństwo dług dobroci.

Przyjmijcie wyrazy uznania i podziwu. W imieniu swoim oraz całego Zarządu Powiatu Częstochowskiego Życzę Wam satysfakcji z wykonywanej pracy, większego docenienia waszej roli w społeczeństwie oraz szczęścia każdego dnia w Waszym życiu zawodowym jak i prywatnym!

Jeszcze raz ogromnie dziękuję!

 

                                                                                        z wyrazami szacunku,

 

                                                                                                     Starosta Częstochowski

                                                                                          Krzysztof Smela

                                                                                                  

Dzień Pracownika Socjalnego w Polsce obchodzony jest 21 listopada, jest to święto wszystkich osób zaangażowanych w pracę na rzecz wsparcia społeczeństwa, w szczególności pracowników socjalnych, w których zakresie leży działalność w środowiskach społecznych wymagających pomocy w usamodzielnieniu, umocnieniu lub odzyskaniu zdolności jednostki do funkcjonowania w społeczeństwie.

Podstawową wartością w pracy socjalnej jest godność drugiego człowieka.