List do Ministra Zdrowia

Częstochowa, dnia 20.04.2020r.List Starosty Częstochowskiego do Ministra ZdrowiaPan 

Łukasz Szumowski

Minister Zdrowia


Szanowny Panie Ministrze


W związku z ogłoszonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w okresie od 20 marca 2020 roku do odwołania, skutkującego wprowadzeniem ograniczeń w życiu prywatnym i społecznym ale przede wszystkim  wymagającym od służb państwowych i samorządowych działań na najwyższym poziomie mające zabezpieczać zdrowie i życie obywateli, zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o umiejscowienie laboratorium badawczego do badania testów na zakażenie koronawirusem SARS – CoV-2 w północnej części województwa śląskiego dla subregionu północnego.

W województwie Śląskim działają obecnie wg. ministerialnej listy na dzień 16 kwietnia br. placówki w Zabrzu, Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu. Pomimo wzrostu liczby laboratoriów wyznaczonych do badań w kierunku koranwirusa SARS CoV2, żadna  z powyższych lokalizacji nie znajduje się na terenie zamieszkałego przez ponad pół miliona mieszkańców subregionu północnego województwa śląskiego, a wręcz jest oddalona od niego o około 100 km. Wnioskowane laboratorium mogłoby obsługiwać powiat częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz miasto Częstochowa

Współpracując z służbami wojewody śląskiego, z administracją specjalną i samorządową w ostatnich dniach nasz subregion odpowiedział na apel Wojewody Śląskiego i zorganizował sieć tzw. wymazobusów  dla mieszkańców poszczególnych powiatów subregionu północnego w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS CoV2. Obecnie na pobranie wymazów oczekuje około 650 mieszkańców subregionu będących w kwarantannie. Na terenie subregionu północnego, jak również całego województwa w ostatnim czasie następuje znaczny wzrost zakażeń i zachorowań. Mieszkańcy powiatu częstochowskiego muszą czekać do pięciu dni, a czasami i dłużej na wyniki testów.

Działając w trosce o zdrowie i życia mieszkańców oraz podejmując liczne kampanie mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii SARS-CoV-2 zwracam się z prośbą do Pana Ministra o uruchomienie dodatkowego laboratorium w północnym subregionie województwa śląskiego w którym wykonywane byłyby badania w kierunku koranwirusa SARS CoV2.Do wiadomości:

- Wojewoda Śląski – Jarosław Wieczorek

- Marszałek Województwa Śląskiego – Jakub Chełstowski;

- Parlamentarzyści.