Kształcenie w młodości sukces w przyszłości

 

Projekt pn. „Kształcenie w młodości sukces w przyszłości”

Beneficjent: Powiat Częstochowski

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Priorytet XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie        
                        równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia
                        podstawowego i średniego

Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego

Łączna wartość projektu: 469 585,00 zł w tym dofinansowanie z UE: 399 147,25 zł.

 

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego, wyrównanie dysproporcji edukacyjnych oraz wzmocnienie rozwoju kompetencji kluczowych u 80 uczniów w Liceum Ogólnokształcącym w Kamienicy Polskiej i Koniecpolu poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, warsztaty oraz zajęcia rozwijające dla uczniów przy wykorzystaniu metody eksperymentu w nowoczesnych pracowniach przedmiotowych wyposażonych w sprzęt i narzędzia do nauczania. Ponadto wzrost kompetencji i kwalifikacji u 7 nauczycieli.

 

Szkoły zaangażowane w realizację projektu:

 

1.      Liceum  Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej

            ul. Adama Ferensa 12

42-260 Kamienica Polska

 

2.      Zespół Szkół – Liceum Ogólnokształcące w Koniecpolu

ul. Armii Krajowej 26

42-230 Koniecpol

Czas realizacji projektu od 01.01.2021 r. do 31.10.2022 r. W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

Ø  Zajęcia rozwijająco – wyrównawcze z matematyki

Ø  Zajęcia rozwijająco – wyrównawcze z j. angielskiego

Ø  Zajęcia innowacyjne z biologii w nowoczesnej pracowni biologicznej

Ø  Zajęcia laboratoryjne w nowoczesnej pracowni chemicznej

Ø  Zajęcia rozwijające kompetencje z j. niemieckiego

Ø  Zajęcia z geografii w nowoczesnej pracowni

Ø  Warsztaty z matematyki

Ø  Szkolenia/kursy dla nauczycieli

Zapraszamy do udziału w projekcie uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych w tym:
Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej i Zespół Szkół - Liceum Ogólnokształcące w Koniecpolu. 

Szczegółowe informacje na temat udziału w projekcie
oraz Regulamin uczestnictwa znajduje się na stronach:
www.czestochowa.powiat.pl/projekty-unijne
www.lokp.pl

www.zszkol.pl
oraz w sekretariatach szkół 

 

 

 

 

Priorytet XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego


Załączniki oraz Regulamin znajdą Państwo

na samym dole strony