Krzysztof Smela wybrany na stanowisko Starosty Częstochowskiego

Podczas I Sesji Rady Powiatu Częstochowskiego zaświadczenia o wyborze na radnych otrzymało 25 osób. Nowa rada wybrała ze swojego składu prezydium, do którego weszli: Andrzej Kubat, który kolejną kadencję będzie przewodniczącym oraz Monika Kosielak i Jerzy Socha, którzy zostali wiceprzewodniczącymi.


Radni rozszerzyli porządek obrad o wybór zarządu powiatu. Głosowanie wygrał Krzysztof Smela, który będzie kontynuował pracę na stanowisku Starosty Częstochowskiego. Wicestarostą został Jan Miarzyński, Członkami Zarządu: Gwidon Jelonek, Adam Morzyk i Anna Dziewior.


Gratulujemy i życzymy owocnej pracy!