Konkurs w dziedzinie kultury fizycznej rozstrzygnięty

25 marca 2021 r. Zarząd Powiatu Częstochowskiego podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej.


Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej w sprawę wniosków na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, udzielono dotacji następującym organizacjom:

Zadanie nr 1 Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej w środowisku wiejskim:

- Powiatowemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w Częstochowie - 26 700

- Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu KMICIC w Kruszynie - 3 300 zł

- Klubowi Sportowemu PIAST Przyrów - 2 000 


Zadanie nr 2 Współzawodnictwo sportowe szkół w ramach rozgrywek szkolnego związku sportowego:

-     Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Częstochowie w wysokości: 28 000 zł.