Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej w 2021 roku

Zarządu Powiatu Częstochowskiego na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz.U. 2020 poz. 1057, z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Częstochowskiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2021 r.


Szczegóły w załączniku