Konferencja o poprawie bioróżnorodności

Starostwo Powiatowe w Częstochowie prowadzi kampanię ukierunkowaną na poprawę bioróżnorodności. W ramach tego przedsięwzięcia odbywają się interesujące wykłady i prezentacje.

Właśnie ruszyła trzecia edycja kampanii. Na pierwszym spotkaniu, 15 października, skupiono się na omówieniu znaczenia bioróżnorodności. Poruszono temat wymogów upraw poszczególnych drzew owocowych metodami ekologicznymi, a także znaczenia dla środowiska naturalnego wzbogacenia bazy pożytków dla pszczół. 

Podczas zajęć prowadzonych przez pracowników Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego omówiono rolę w środowisku zapylaczy dziko żyjących, a także znaczenie prozdrowotne owoców uprawianych metodami ekologicznymi w żywieniu. Spotkanie zostało podzielone na kilka bloków tematyczny, na koniec odbył się test zdobytej przez uczestników wiedzy. W Konferencji wzięło udział kilkadziesiąt osób, głównie z terenu naszego powiatu.