Konferencja „Ekologiczna Zagroda 2023”

19 maja w Starostwie Powiatowym w Częstochowie odbyła się Konferencja „Ekologiczna Zagroda 2023”,  zorganizowana przez Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa.

Spotkanie  miało  na celu propagowanie zasad dobrej praktyki rolniczej, upowszechnianie metod i celów produkcji rolniczej metodami ekologicznymi, a także upowszechnianie celów polityki ekologicznej państwa i lokalnych strategii w zakresie ochrony środowiska. Hybrydowa forma konferencji (online i stacjonarnie) przyciągnęła ponad 100 mieszkańców powiatu częstochowskiego. Tematyka konferencji dotyczyła: estetyki zagród, ekologicznej uprawy ogródka, walorów prozdrowotnych produktów ekologicznych, ekologii i środowiska, wykorzystania owoców z gospodarstwa do produkcji win, odnawialnych źródeł energii.