Komisja Konkursowa wybrała dyrektora Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku

15 kwietnia komisja uznała, że kandydatura Pani Beaty Wójcik  w najwyższym stopniu spełnia przyjęte kryteria oceny na stanowisko dyrektora.

Nowa Pani Dyrektor jest nauczycielką języka niemieckiego z 17-letnim stażem. Podczas swojej kariery zawodowej ukończyła liczne kursy i szkolenia, m.in., w 2009 r. uzyskała certyfikat potwierdzający wpis do ewidencji egzaminatorów do przeprowadzania egzaminu maturalnego z języka niemieckiego, a w 2017 r. wzięła udział w kursie kwalifikacyjnym dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu zarządzania oświatą. Stale współpracuje z zespołem ds. projektów z Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji, bierze udział w przygotowywaniu wniosków do wybranych projektów, często pełniąc funkcję tłumacza i opiekuna przyjeżdżających grup zagranicznych.