Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

21 czerwca pod przewodnictwem Starosty Częstochowskiego Krzysztofa Smeli obradowała Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie częstochowskim.

Tematem prac Komisji była ocena stanu bezpieczeństwa w przedmiocie sytuacji sanitarnej, działań przeciwpożarowych oraz w miejscach wakacyjnego wypoczynku, w tym szczególnie bezpieczeństwa najmłodszych wypoczywających na terenie naszego powiatu. Zarząd Powiatu Częstochowskiego obok Starosty Smeli reprezentował Członek Zarządu Adam Morzyk.

Informację w tym zakresie przedstawili: Dariusz Nowicki Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie, Krzysztof Stęplowski przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, Paweł Froch zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie.

 

Naczelnik Leonard Smolarski przedstawił ocenę stanu bezpieczeństwa, dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół znajdujących się w zarządzie Powiatu Częstochowskiego.

Wakacje to okres licznych podróży, powiat częstochowski administruje siecią 573 km dróg powiatowych. Analizę stanu bezpieczeństwa na naszych drogach z uwzględnieniem  przyczyn występujących zdarzeń przedstawili Bartłomiej Kocyga zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego oraz Mariusz Dobrakowski z-ca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie.

 

Każdego roku Władze Powiatu Częstochowskiego ze Starostą Smelą na czele we współpracy ze służbami, strażami i inspekcjami podejmują liczne działania mające na celu podnoszenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu. Stale dążymy do zapewnienia i utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, stanowiącego jeden z elementów warunkujących rozwój lokalnych społeczności. Charakter podejmowanych działań zależny jest od wielu czynników. Natomiast nadrzędnym celem działań powiatu w dziedzinie bezpieczeństwa jest utrzymanie zdolności do reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa publicznego związanych z ochroną porządku prawnego, życia, zdrowia i mienia mieszkańców czy skutkami klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych i awarii technicznych.

Służby powiatu częstochowskiego prowadzą działania utrzymujące zdolności reagowania na jak najwyższym poziomie, co wielokrotnie potwierdzane już było efektywnością realizowanych zadań.