Kolejny etap budowy mostu w Zawadzie wykonany

19 grudnia wykonawca inwestycji zakończył kładzenie belek na budowie mostu w Zawadzie (gm. Kłomnice). Pracę obserwował wicestarosta Jan Miarzyński, wraz z dyrekcją Powiatowego Zarządu Dróg.


Zakres prac obejmuję rozebranie istniejącego mostu, budowę nowego mostu zaprojektowanego na klasę obciążenia  A, jednoprzęsłowego o konstrukcji nośnej z belek prefabrykowanych wspartych  na podporach żelbetowych. Rozpiętość obiektu  31,30 m, szerokość 13,20 m. Zakres prac obejmuje również przebudowę fragmentu drogi powiatowej nr 1030 S na dojazdach do mostu. Przewidywany koszt inwestycji wyniesie 5 410 365,05 zł. Zadanie jest dofinansowane z rezerwy subwencji ogólnej budżetu Państwa. Wykonawcą przebudowy jest przedsiębiorstwo Nowak-Mosty Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej.