Kolejne inwestycje drogowe na terenie powiatu

Pod koniec kwietnia Wicestarosta Częstochowski Jan Miarzyński wspólnie z Inspektorem Nadzoru Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie Mariuszem Dońcem nadzorowali trwające inwestycje drogowe na terenie powiatu częstochowskiego. 

Jako pierwsze zostały skontrolowane roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej 1024S i 1028S na odcinku Rzerzęczyce – Skrzydlów – Krasice w gminach Kłomnice i Mstów.  Całkowita wartość tej inwestycji wynosi 17 698 255,44 zł. Zakres prac obejmuje przebudowę drogi powiatowej na odcinku 7,52 km wraz z budową chodnika i odwodnienia. Obecnie trwają roboty brukarskie związane z budową chodników oraz zjazdów z kostki brukowej na odcinku Rzerzęczyce – Adamów oraz Krasice, obecnie wykonano nową konstrukcję drogi do podbudowy bitumicznej na odcinku 3 km Skrzydlów – Krasice. Termin realizacji zadania to 18 stycznia 2024 r. 

Kolejną z nadzorowanych inwestycji było zadanie pn.: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1077S odc. Cegielnia – Kuchary, gmina Mstów”. Zakres robót obejmuje budowę nowego chodnika dla pieszych warz z odwodnieniem na odcinku 2,1 km.  Wartość zadania: 3 250 000,00 zł. Termin realizacji zadania to 12 października 2023 r.